Chotilsko

Místo: Chotilsko
Stavební část: Ing. Václav Eninger
Stavebně konstrukční řešení: LOSÍK statika s.r.o.
Fáze: Probíhá schválení stavebního povolení
Rok: 2020

Pozemek se nachází v Chotilsku poblíž Slap; na kraji obce u malého rybníku. Záměrem investora je vybudovat na pozemku dvě stavby. První bude nejprve sloužit pro rekreační využití rodiny a dětí příbuzných a posléze jako vejminek. Z tohoto záměru vychází pozice objektu ve východní zóně pozemku. Dřevostavba založená na zemních vrutech je koncipována jako jednopatrová podélná hmota s pultovou střechou, v jejíž převýšené části - podkroví, vzniká patro uvažované pro spaní i hernu dětí. Šikmina je orientována k jihu ve směru lehce svažitého terénu k přilehlému rybníku, ke kterému se otevírá i hlavní fasáda domu s posuvným portálem a zatřešenou terasou.

Klasická tesařská dřevěná konstrukce počítá s opláštěním fasád dřevěnými prkny z modřínového dřeva v jeho přirozeném barevném tónu. Jako dřevěné jsou uvažovány i veškeré výplně otvorů. Pouze v případě části severní fasády a jižní pergoly terasy se v omezené míře projevuje vlnitý hliníko-zinkový plech. Střešní krytina hlavní hmoty bude provedena v titanzinkovém plechu ve své přirozené barevnosti. Vzhledem k prvotnímu sezónnímu vyžití je navrženo vytápění objektu kombinací elektrických přímotopů a krbových kamen. S předpřípravou rozvodů pro budoucí instalaci střešních fotovoltaických panelů a akumulačního kotle, kdy bude objekt využíván permanentně.