Černolice

Nový krov bude sloužit pro účely depozitu / útulku koček. Za tímto účelem bude zrekonstruován na obytný prostor se vstupní zónou klientů, sociálním zázemím, dílnou/skladem, případně v budoucnu využitelným jako ložnice a místností pro samotný depozit. Celková rekonstrukce zachovává zastavěnou plochu stávajícího domu. V severní části střechy je navržen střešní vikýř s francouzskými okny navazující na pochozí střešní terasu s exteriérovou voliérou. Provozně bude prostor fungovat jako samostaný, s přístupem pomocí schodů ze zahrady, ze stávající zahradní terásky. Ze strany ulice jsou ve střeše navržena střešní okna a rovněž budou instalovány solární panely. Návrh rekonstrukce zachovává tvar střechy. Předpokládané je sejmutí stávající střešní krytiny, potřebná výměna a adekvátní dimenzování stávajících tesařských konstrukcí, zateplení krovu a opatření novou plechovou krytinou v antracitovém tónu.

Místo: Černolice
Stavební část: Ing. Václav Eninger
Statika: Ing. Richard Macek
TZB: Ing. Jan Funda
Fáze: Stavba je ohlášena
Rok: 2021