Dům pro šermujícího fotografa

Místo: Kamenný Přívoz
Stavební část: Ing. Václav Eninger
Fáze: Vydáno kladné závazné stanovisko územního řízení
Rok: 2019

Dům byl navržen jako dostavba a úprava dvou stávajících rekreačních objektů na kamenných podezdívkách. Z hlediska legislativy a možné plochy rozšíření bylo nutné zachovat půdorys obou a propojit dostavovanou hmotou. Hlavním úkolem se tak stalo v této dané půdorysné hranici splnit požadovaný program - dům pro čtyřčlennou rodinu s fotografickým ateliérem. Dům se hlavními fasádami otevírá směrem do přilehlé zahrady, kompozice hmot je navržena tak, aby co v největší možné míře eliminovala výškovou bariéru zapříčěnenou původními kamennými podestami, maximálně propojila život mezi vnitřkem a vnějškem domu a celkově rozehrála daný půdorysný rámec. A to vyrovnáním rozdílné úrovně podezdívek do jedné, uskočením podélné jednopatrové hmoty s výstupy na terasu propojující přilehlé prostory s exteriérem. Soukromější obytnou část s ložnicí rodičů a pokoje dětí se tak podařilo vtěstnat do vstupní převýšené hmoty, s důrazem na ústřední část, jídelnu s kuchyní a hlavní obytnou část propojitelnou s fotografickým ateliérem. Vzniká tak souvislý prostor plynoucí kolem jádra domu - otevřeného krbového ohniště -Po otevření pohyblivé příčky tak dispozice zachovává podstatný parametr – možnou vzdálenost 10 metrů od fotografického plátna požadovanou investorem. Z ložnice je možný přístup na podélnou terasu splňující délku "plange" pro sportovní šerm, kterému se investor a jeho dcera věnují. . Objekt je navržen jako dřevostavba klasické tesařské konstrukce s difuzně otevřenou skladbou a provětrávanou fasádou z opalovaných prken.