Vertikální město

Základní premisou konceptu je pojetí mrakodrapu jako typ obytné struktury, která svou velikostí a počtem obyvatel překračuje z hlediska přirozených sociálních vztahů pojem domu. Navrhovaná struktura transformuje kvality tradičního města a jeho planárního urbanismu do vertikálního prostoru na základě několika základních parametrů.1) Poměr budovy a volného prostoru ve městě je cca 50%. Struktura tak pracuje nejen s nutným obytným prostorem, ale i prostorem mezi. 2) Uvažován je adekvátní poměr mezi soukromým, polosoukromým a veřejným, poloveřejným prostorem 3) Se vzrůstající výškou, kdy se obytná podlaží vzdalují od patra okolního zástavby a ztrácejí k němu vztah se objevuje více veřejných vnitřních prostor. Struktura se plynule uzavírá, a to i z hlediska teploty a větrných podmínek. Vytváří nezávislý vnitřní svět. 4) Maximální ideální velikost obytného celku, kde se lidé znají a vytvářejí sociální vazby je kolem 150 obyvatel. Pro plochu daného pozemku to znamená přibližně 30 metrů výšky pro jednu obytnou jednotku. Struktura je tak rozdělena do "čtvrtí" a každá z nich obsahuje veřejný prostor. Z půdorysných grafických schémat uspořádáných do svislého prostoru pozemku, vyplynuly sinusoidové křivky se specifikou fází a následně celá struktura domu. Živý prostor obytných částí s různorodým vztahem k zeleni. Vertikální neuniformní prostor se specifickou atmosférou každé jednotlivé části.

Místo: New York, Manhattan
Fáze: Draft
Rok: 2008