Baťa 2017

Návrh zahrnuje řešení ústředního prostoru bývalé slévárny pro expozici globální kolekce Baťa, prezentační stánky nativních designerů a stylové módní přehlídky v prostoru studia 1. Ústřední část instalace tvoří jednoduchý rastr kubusů či platforem pro prezentaci obuvi. Její ortogonální dispozice je jasná a přehledná. Každý produkt má své místo a dostatek prostoru, tak aby vynikl. Různé výškové uspořádání pidestalů ve spojení s různými typy využitých materiálů však vytváří pestré prostředí a nabízí volné možnosti interpretace. Je možné jej chápat jako model urbánní krajiny, kde se jednotlivé produkty ocitají v různých prostorových situacích a vzájemných vztazích a nebo zkrátka pouze jako kultivovanou a minimalistickou expozici, korespondující se zvoleným industriálním prostorem. Výšková úroveň centrální instalace dává vyniknout stánkům designerů, pojatých jako jednoduché panely, které zároveň fungují jako příčky mezi prostorem instalace a zázemím s úložnými prostory. Jejich plochy vytváří jasné pozadí výstavy. Spolu s doprovodnou grafikou a tématickou projekcí dokreslují potřebnou atmosféru a cílové zaměření.

Základním prvkem přehlídky je podélné prezentační molo. Stylizování pomocí radiusů volně odkazuje k funkcionalistickým objektům v českém prostředí obyklým pro síť obchodů Baťa. Velkoformátová projekční zástěna s nativními logy vytváří jasné pozadí. Vzhledem k primárnímu zaměření na obuv je obvyklé schéma módní předhlídky doplněno originálním prvkem zavěšeného rámu, a to 500 mm nad úrovní mola, kde vytváří průběžnou linii. Pozornost diváka je tak přirozeně přitahována do žádané výškové úrovně. Rám je vykryt translucentními plátny pro ambientní projekci. Díky vykrytí jeho polí ve střídavém rytmu nevytváří přílišnou bariéru mezi oběma křídly publika a nesnižuje společenskou atmosféru přehlídky. Navíc je v souvislosti s choreografií možný jeho vertikální pohyb a "odhalení" mola během show. Podstatným aspektem přehlídky je využití černých nenápadných kubických taburetů pro sezení publika.

Místo: La Fabrika, Baťa fashion weekend
Klient: Advanced Production s.r.o. - Baťa
Fáze: Realizováno
Stavba/Technická produkce: Smart production
Rok: 2017