ESA

Společnost se specializuje zejména na dodávky galvanických technologií do technicky náročných odvětví strojírenského průmyslu. Prioritu tvoří letecký průmysl a odvětví s ním související. Průmyslové areály obvykle definuje velikost hal a nutná obslužnost nákladní dopravou vymezující okolní plochy. I přesto jsme se snažili vytvořit svébytný urbanismus, který obstojí i na zelené louce v doposud nepříliš utěšeném území periferie Světlé nad Sázavou. Návrh vyplývá i z předpokládané etapizace výstavby. Jádro areálu tvoří administrativní budova, jednoduchý kubický trojpodlažní objekt. Kubus uprostřed jako logistická centrála celého areálu definuje svou výměrou 12X12 metrů celkový půdorysný rastr. Směrem k uliční čáře se v návaznosti na klientský parking otevírá reprezentativní prostor dvoru s dominantou hlavního průčelí. Jeho přímočará estetika odkazuje k inženýrsko-strojařskému zaměření firmy. Zóna za budovou je chápána jako provozní, s vedlejším vchodem, obratištěm kamiónů, nákladní obsluhou haly a parkingem zaměstnanců.

Místo: Světlá nad Sázavou
Klient: ESA Plating s.r.o.
Fáze: Studie
Rok: 2015
Link: www.esaplating.com