H55

Soutěžní návrh novostavby komunitního centra, které by se mělo stát novým atraktorem společenského života městské části Praha 14. Pozemek je lokalizován v centru původní obce Hloubětín a bezprostředně tak sousedí s historickými objekty barokního statku křížovníků a dominantou gotického kostela sv. Jiří. Dvoupatrová hmota se sedlovou střechou stavby reaguje na daný kontext. Stává se důstojným, ale citlivým partnerem svého okolí, vyznává tradici i minimální tvarosloví. Hmota soklu přízemí jasně vymezuje předprostory směrované k hlavní komunikaci, zelené plochy se vzrostlými stromy a dlážděné cesty v duchu klasické české návsi. Linie budovy se lehce odklání od hrany pozemku, tak aby otevřela atraktivní prospekt k barokní bráně okrsku kostela sv. Jiří. Definuje zároveň první z hlavních os situace. Druhá kolmá pak propojuje veřejné předprostory návsi, pokračuje přes interier kavárny do zahrady náležejících ke komunitnímu centru. První patro integruje nově navrženou kavárnu s multifunkční halou s návazností na provozní prostory, druhé pak mezzonetový prostor pobočky městské knihovny s galerií osvětlenou barokně stylizovanými eliptickými světlíky. Oproti frontální fasádě řešené v minimalistické kompozici se fasáda plně otevírá do komunitní zahrady, volně inspirované architekturou klášterních zelených okrsků, obvykle řešenými jako jasně vymezený areál chráněný zdmi; jako kousek skrytého ráje v okolním neutěšeném světě.

Místo: Praha, Hloubětín
Fáze: Soutěž
Vyhlašovatel: Česká komora architektů, Městská část Praha 14
Rok: 2015