Nepomuk

Důstojné téma Jana Nepomuckého se ocitá v nekultivovaném světě kruhového objezdu, navíc obklopeného nesourodou zástavbou - benzinovou pumpou s výraznými reklamními panely, skladovacími plochami, “lesem” lamp veřejného osvětlení a dopravního značení, které bezprostředně zasahuje do plochy vymezené pro objekt. Lokace vyžaduje jednoznačný prvek, který se nevyhýbá intezivnímu perifernímu dopravnímu světu, ale s nadsázkou využívá jeho rámce a pokouší se sloučit neslučitelné. Objekt je navržen jako stylizovaný rozcestník či městský poutač, volně využívající forem drobné architektury, příznačných pro orientaci v barokní krajině. Tedy krajině, v jejíž době byl kult Sv. Jana nejživější a se kterou jsou jeho paměť i umělecká ztvárnění nejvíce spojovány.

Hmota kamenně vyhlížejícího soklu s iniciály J | N jasně a důstojně označuje důležité místo. Jednoduchá grafika emblému s horizontálou oddělující obě iniciály odkazuje k vodní hladině. Vertikální “rozcestník” s cedulí NEPOMUK je dobře viditelný i ze vzdálenějších perspektiv, tj. z pohledu blížícího se řidiče. Výrazná červená barevnost obstojí mezi okolními poutači a dopravními značkami, aniž by objekt působil v kontextu kruhového objezdu nepatřičně. Ramena s 5 šesticípími hvězdami odkazují k ikonografii sv. Jana a volně spojují motiv souhvězdí s dopravním světem ukazatelů. Vyfrézované hvězdy „na nebi“ se symbolicky projevují i v terénu středového prstence – v polozapuštěných svítidlech, rovněž půdorysně uspořádaných do pentagonu. Podobně jako souhvězdí, které se dle legendy objevilo na hladině řeky po utopení Sv. Jana. Svítidla jsou aktivní při nočním režimu a slouží k neagresivnímu nasvícení soklu s iniciálami.

Místo: Nepomuk
Fáze: Veřejná architektonicko-výtvarná soutěž
Vyhlašovatel: Město Nepomuk
Rok: 2016

Návrh se umístil na druhém místě.