Vertikální multifunkčnost

Základním motivem návrhu je revitalizace území poznamenaného technickou infrastrukturou a vytvoření nového atraktivního městského prostředí, které poukazuje na zašlý urbánní kontext místa. Lokace leží na hranici mezi památkovovou zónou historického centra Mnichova a administrativní zástavbou s minimálním potenciálem pro širší rozvoj služeb či kultury. Významnou část území tvoří rampa podzemního parkovacího komplexu. Parcela osciluje mezi polohou historickou, utilitární a technickou. Místo je dnes využíváno spíše tranzitně a chybí mu jakýkoli město-tvorný program. Návrh se vyhýbá plošnému zastavení parcely a využívá vertikální uspořádání funkcí, za účelem uvolnění parteru i vzdáleností od okolní zástavby. Závazné využití parteru pro parkování vytváří vyvýšenou piazzetu - částečně odcloněné prostředí od života komunikace. Navazující prostory jsou využité pro služby, kulturu, maloobchod a pronajmutelné pro ateliery či galerie. Obytná část si zachovává souvislost s parterem. Část bytů má přístup k s venkovním dvorkům se zelení. Prostory kanceláří v dominantní prosklené části domu, využívají volné dispozice pater a mají tak variabilní využití pro větší i menší firmy. Dům svým dynamickým programem i tvaroslovím vytváří nový městský atraktor. Hmota stavby volně artikuluje motiv opevněnění s městskými branami a zalomené křivky cimbuří. Připomíná skutečnou i zapomenutou hranici původního jádra města. Záměrem úpravy HW Strasse je zachovat alej vzrostlých stromů a především nabídnout adekvátní a pestrý program. Veřejný prostor je částečně tvořen tvarově členitou pochozí deskou s nikami pro odpočinek pod korunami stromů. Součástí je i zapuštěná plaza, menší aréna využitelná pro městské sportovní aktivity. Její specialitou je možnost napuštění vodou v zimním období a vytvoření ledového kluziště. V jižním cípu lokace poblíž Sendlinger Tor přechází deska v betonové fragmenty skateparku. Pro celé území je navržen originální bionický mobiliář.

Místo: Mnichov, Herzog-Wilhelm Strasse
Fáze: Soutěž Europan 10
Rok: 2009